ประวัติความเป็นมาของ PLC

ประวัติความเป็นมาของ PLC

            - ค.ศ.1969  PLC ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกโดย บริษัท Bedford Associates ขายอะไหล่เครื่องจักร โดยใช้ชื่อว่า Modular Digital Controller(Modicon) เพื่อใช้กับโรงงานผลิตรถยนต์ในอเมริกาชื่อ General Motors Hydramatic Division บริษัท Allen-Bradley โดยเสนอระบบควบคุมที่ใช้ชื่อว่า PLC

           - ค.ศ.1970-1979 ได้พัฒนาให ้ขายอะไหล่เครื่องจักร ขาย PLC มีการประมวลผลที่เร็วมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของ Microprocessor สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่าง PLC กับ PLC โดยใช้ระบบแรกเป็นครั้งแรกคือ Modbus ของ Modicon เริ่มมีการใช้อินพุท/เอาท์พุทที่เป็นสัญญาณ Analog

            - ค.ศ.1980-1989 พยายามสร้างมาตรฐานในการ ขายอะไหล่เครื่องจักร สื่อสารข้อมูลของ PLC โดยบริษัท General Motor ได้สร้างโปรโตคอลที่เรียกว่า manufacturing automation protocal (MAP) ขนาดของ PLC ลดลงเรื่อย ๆ และผลิตซอฟแวร์ที่สามารถโปรแกรม PLC ด้วยภาษา symbolic โดยสามารถโปรแกรมผ่านทาง computer แทนที่จะโปรแกรมผ่านทาง handheld หรือ programing terminal

            - ค.ศ.1990-ปัจจุบัน ได้พยายาม ขายอะไหล่เครื่องจักร ในการที่จะทำให้ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม PLC เป็นมาตราฐานเดียวกันโดยใช้มาตรฐาน IEC1131-3

ขาย PLC มือหนึ่งและมือสอง ขายอะไหล่เครื่องจักร
ติดต่อ ฝ่ายขาย: 02-9444781, 02-9445758, 02-9446166
ที่อยู่: ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป
22, 24, 26 หมู่ที่ 1 ซอยรามอินทรา 34 (ถนนอยู่เย็น) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
E-mail: sales.arecyclegroup@gmail.com
Fax: 02-9446268
Line ID: A-RECYCLE