ขาย plc Omron series CP1L

ขาย plc Omron series CP1L

เอ-รีไซเคิล ขายอะไหล่เครื่องจักร ขาย PLC มือ1 มือสอง ขาย plc Omron รุ่น CP1L คุณภาพดี ราคาถูก ขาย plc แบบ Block Type ได้แก่ ขาย plc CP1L-M40DR-A, ขาย plc CP1L-M60DR-A, ขาย plc CP1L-EM30DR-D, ขาย plc CP1L-L20DR-A, ขายplc CP1L-M30DR-A, ขาย plc CP1L-M60DR-D ซึ่ง ขายอะไหล่เครื่องจักร plc แบบ Block Typeนี้หากลูกค้าต้องการเพิ่มจำนวนอินพุตหรือเอาต์พุต สามารถใช้หน่วยขยายอินพุต/เอาต์พุต (Expansion I/O Units) เพื่อเพิ่มจำนวนอินพุต/เอาต์พุตได้โดยการต่อเข้าที่พอร์ตขยายอินพุต/เอาต์พุต (Expansion I/O Units Connector) ขาย plc Omron รุ่น CP1L เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ต่อไปจะอธิบายถึงข้อดีและข้อเสีย ของ plc แบบ Block Type ขายอะไหล่เครื่องจักร
ข้อดี
- plc มีขนาดเล็ก สามารถติดตั้งได้ง่าย เหมาะกับงานควบคุมขนาดเล็กๆ
- plc สามารถใช้งานแทนวงจรรีเลย์ได้
- plc มีฟังก์ชันพิเศษ เช่น ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และฟังก์ชันอื่น ๆ
- plc มีราคาถูกกว่าแบบแร็คหรือโมดูล ในจำนวนอินพุต/เอาต์พุตที่เท่ากัน
ข้อเสีย
- การเพิ่มจำนวนอินพุต/เอาต์พุต เพิ่มได้น้อยกว่า plc ชนิดโมดูล
- เมื่ออินพุต/เอาต์พุตของ plc จุดใดจุดหนึ่งเสีย ต้องนำ plc ออกไปทั้งชุด ทำให้ระบบต้องหยุดทำงานระยะหนึ่ง แต่ด้วยส่วนใหญ่นิยมใช้ในการควบคุมขนาดเล็กๆ จึงไม่ค่อยมีผลกระทบ
- ขายอะไหล่เครื่องจักร มีฟังก์ชันการใช้งานให้เลือกน้อยกว่า plc ชนิดโมดูล

A-Recycle จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักร ขายอะไหล่เครื่องจักร เครื่องจักรอุตสาหกรรม มือ1 มือสอง ขาย PLC, ขาย Inverter, ขาย Servo, ขาย Motor เป็นต้น อะไหล่เครื่องจักรคุณภาพดี ราคาถูก
โทร 02-9444781 หรือ 02-9444511
เปิดทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00น.
Like + Follow ได้ที่ A-Recyclegroup, เอ ออโตเมชัน, ขาย plc มือสอง, ขาย Inverter มือสอง